Δρ Ελίνα Κανελλοπούλου

Ψυχολόγος
 
ομαδική ψυχοθεραπεία

Στόχος της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι να καλλιεργήσει την ικανότητα των μελών της ομάδας να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους και τον τρόπο που σχετίζονται με τους άλλους. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών τα μέλη καλούνται να εξερευνήσουν την εμπειρία τους παρατηρώντας και εκφράζοντας ελεύθερα με λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκύπτουν στο εδώ και τώρα της ομάδας. Στη βάση αυτής της κατανόησης τα μέλη έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν νέους τρόπους σκέψης και διαπροσωπικής επικοινωνίας, ενδυναμώνοντας την αίσθηση ασφάλειας και διευρύνοντας την ψυχική τους ελευθερία εντός και πέρα από την ομάδα. Η ομάδα αποτελείται από 5-7 μέλη και έναν συντονιστή και πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας μιάμισης ώρας. 

Therapy Session
ατομική ψυχοθεραπεία

 

Στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να καλλιεργήσει την ικανότητα του ατόμου να καταλαβαίνει τον εαυτό του, και να διευρύνει το ψυχικό του ρεπερτόριο με τρόπο που ευοδώνει την ψυχική του ευεξία. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών το άτομο καλείτε να εκφράσει ελεύθερα με λόγια τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Η ατομική ψυχοθεραπεία διεξάγεται σε τακτικές συνεδρίες διάρκειας 50 λεπτών, σε συχνότητα που καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Ατομική ψυχοθεραπεία Ελίνα Κανελλοπούλου